Taktika Aikido: Rozšíření

Tento článek je část seriálu Aikido v terapii

Článek je částí seriálu Aikido v terapii

Rozšíření

Pokud se aikidistovi podaří sladit s akcemi vyzyvatele, může tyto akce (pohyby) protahovat o něco dále ve směru jeho energetického toku, než kam by sahaly přirozeně , čímž vyvádí vyzyvatele z rovnováhy a činí ho bezbranějším. Převádí akce absurdně až do do konce. To samozřejmě vyzyvatele dezorientuje, čímž je pro něj obtížnější dále ovlivňovat směr toku své energie.

Vyjednávač (mediátor…), kterému se podaří sladit se svým oponentem, může postupovat obdobně. Namísto toho, aby stavěl proti tlaku svého oponenta bariéry (na což je oponent koneckonců připraven), spíše ho podporuje v dotažení jeho tendencí až do konce. Výsledkem je zpravidla (podobně jako u aikidó) vyvedení oponenta z psychické rovnováhy a snížení jeho schopnosti ovládat směr svého psychického energetického toku.

Pokud nám například náš oponent odmítá zaplatit za naše služby požadovanou částku s odůvodněním, že si takový výdaj nemůže dovolit, že na zaplacení nemá, bývá za tímto argumentem obvykle skryta nejistota, která se týká účelnosti takové investice nebo prostě snaha snížit námi požadovanou částku. V takovém případě můžeme jeho obavy reinterpretovat jako rozvážnost a tuto rozvážnost podpořit výzvou, aby byl ještě rozvážnější, protože “rozvážnost je u závažných rozhodování nesmírně důležitá a rozvážní musíme být při přijímání takových rozhodnutí všichni”.

Variantou rozšíření, která je poměrně hodně často využitelná, je varianta, kterou lze označit slovním spojením “ano…a“. V běžné řeči používáme spíše formulaci “ano…, ale“, kterážto formulace v sobě ovšem zároveň obsahuje odmítnutí, negaci, čili otevírá atmosféru k protiargumentaci a konfliktu. Formulace “ano…, ale” v podstatě říká, že dotyčný vlastně nemá pravdu, a proto ho musíme opravovat.

Při formulaci “ano…a” oponentovo vyjádření bez kritizování přijímáme “a” rozšiřujeme jej dál formou dodatku, který respektuje základní směr energetického toku.

Např. “Máte pravdu, že naše ceny jsou vyšší a právě to nám umožňuje poskytovat svým klientům také vyšší kvalitu.”

Nebo “Správně jste poukázal na to, že máme dlouhé objednací lhůty a to je právě ten problém, který jsme si rovněž uvědomili, a který se snažíme v současné době řešit. Jde nám o zkrácení objednací doby a zároveň zachování kvality našich služeb, na které si maximálně zakládáme. Vaše upozornění nás pouze utvrzuje v tom, že naše úvaha je správná.”

Téma “rozšíření” souvisí úzce s dalším tématem “Paradox” a svým způsobem se obě tato témata dokonce prolínají.


Další díly:
 1. AIKIDÓ jako model strategie terapeutické a poradenské intervence
 2. Co je AIKIDÓ a jeho základní cíle
 3. Využití principů AIKIDO v pomáhající profesi
 4. Tři strategie
 5. Kosmologie, KI a princip harmonie
 6. Základní principy AIKIDO
 7. Systémový pohled v AIKIDO
 8. Taktika Aikido: Rozpoznání útoku
 9. Taktika Aikido: Reagování s předstihem
 10. Taktika Aikido: Soulad
 11. Taktika Aikido: Rozšíření
 12. Taktika Aikido: Paradox a neočekávané
 13. Taktika Aikido: Humor a pokora.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *