Rodinné přesahy

Tento článek je část seriálu Český rozhlas (fejetony)

Článek je částí seriálu Český rozhlas (fejetony)

To, jací jsme a jak se chováme ve svých vlastních vztazích a rodinách, které zakládáme, je zpravidla hodně silně ovlivněno naší zkušeností, kterou jsme učinili v rodině, ve které jsme vyrůstali a zráli. Ať chceme nebo ne, ovlivňuje nás chování našich rodičů víc, než si mnohdy přejeme. Rodiče jsou pro nás jakýmsi modelem, ke kterému se vracíme.

Pokud syn vyrůstá v rodině, ve které má hlavní slovo otec, který vládne zbylým členům pevnou rukou despoty a matka jeho dominanci akceptuje a podřizuje se jí, bude mužský potomek takových rodičů velmi pravděpodobně i ve svém vlastním vztahu očekávat podobné rozložení sil. Třebaže se mu chování otce v dětství nelíbilo a odmítal jeho despotismus, nenaučil se jiný model vztahového chování. Od své partnerky bude dosti pravděpodobně požadovat podobné reakce, se kterými se setkával u své vlastní matky.

Pokud partnerka pochází z podobné rodiny, bude mít muž větší šanci, že na tento model přistoupí a alespoň přibližně převezme roli jeho matky. Pokud si ovšem žena do svého vztahu přináší jiný rodinný model, může dojít k souboji těchto modelů. Takový souboj může snadno vyústit i do trvalého konfliktu partnerů s jejich následným rozchodem.

Než se rozhodneme založit novou rodinu, bývá vždy velmi užitečné, seznámit se s rodinou, ve které náš partner vyrůstal, odezíral modely vztahového chování a učil se být partnerem.


Další díly:
  1. Čestné slovo
  2. Co je a co není psycholog
  3. Agrese a frustrace
  4. Čtení myšlenek
  5. Máme si všímat věcí kolem sebe?
  6. Proč je důležitá sebeláska
  7. Nezávislost
  8. Rodinné přesahy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *