Co je a co není psycholog

Tento článek je část seriálu Český rozhlas (fejetony)

Článek je částí seriálu Český rozhlas (fejetony)

Kdysi mi jeden známý řekl větu, která mi utkvěla, a která se mi občas znovu a znovu vynořuje. Ta věta zněla přibližně takto: „ Tobě určitě nedělá problém vyzrát na jiný lidi, protože seš psycholog a seš na to školenej“. Tato věta odráží jednu z mylných a zkreslených představ o profesi psychologa jakožto člověka, jehož cílem je vyzrát na naivní spoluobčany. To je jeden z mýtů o psycholozích. Pokud by se snažil psycholog či jakýkoliv jiný člověk využít svých schopností k tomu, aby získal nějaké výhody na úkor někoho jiného, choval by se prostě nemorálně.

Dalším z častých mýtů o psycholozích je mýtus, který by se dal nazvat „kouknu a vidím“. Předpokládá, že psycholog je vybaven takovými schopnostmi a dovednostmi, které mu umožní na první pohled proniknout do hlubin jakéhokoliv člověka. Ale i psycholog může být velice snadno obětí klamu či prvního dojmu. Pokud chce psycholog poznat nějakého člověka, musí přijmout fakt, že se i u něj jedná o proces postupného poznávání, ke kterému může používat různé metody – od testů, po pozorný rozhovor.

Oba tyto mýty vytvářejí o psycholozích představu psychologa jako monstra, který vládne téměř nadpřirozenými schopnostmi, čímž nás všechny do jisté míry ohrožuje. Abychom mohli smysluplně využívat psychologických a psychoterapeutických služeb, měli bychom mít šanci vnímat psychologa jako člověka, který je nás schopen doprovázet na cestě hledání sebe sama, a který sám hledá, protože ví, že není tím, kdo ví a případně určuje, co je správné a co ne.


Další díly:
  1. Čestné slovo
  2. Co je a co není psycholog
  3. Agrese a frustrace
  4. Čtení myšlenek
  5. Máme si všímat věcí kolem sebe?
  6. Proč je důležitá sebeláska
  7. Nezávislost
  8. Rodinné přesahy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *