Agrese a frustrace

Tento článek je část seriálu Český rozhlas (fejetony)

Článek je částí seriálu Český rozhlas (fejetony)

Řada výzkumů ukazuje propojenost mezi frustrací a agresí. Frustrací se rozumí něco jak překážka při dosahování cíle, který je pro nás významný. Studie, o kterých hovořím tvrdí, že frustrace vždy směřuje k určité formě agrese a každá agrese je navozena frustrací. To jsou tvrzení, se kterými se je možno, i na základě každodenní zkušenosti, ztotožnit.

Důležité je si uvědomit, že agrese, která je vyvolaná frustrací, nemusí být zaměřena vždy na příčinu frustrace. To je konec konců skutečnost, se kterou se rovněž často v běžném životě setkáváme.

Například řidič, který je frustrován například manželkou, která mu brání dosáhnout sebeobrazu jako muže, ponižuje ho, ovládá ho a on se jí nedokáže nebo neumí postavit, může svoji agresi, jejíž přirozeným objektem by byla manželka, zaměřit na ostatní řidiče. Takový řidič se bude chovat na silnici agresivně, bude s ostatními řidiči soupeřit a agresí si dokazovat svoji hodnotu.

Podobně neobrátíme svoji agresi na člověka, kterého vnímáme jako silnějšího či výše postaveného, ale raději si najdeme nějakého tzv. „obětního beránka“, který se neumí bránit, a my si na něm svoji agresi beztrestně odžijeme. Příkladem může být třeba vedoucí, který je frustrován svými nadřízenými a svoji agresi si vybíjí na svých podřízených, které vnímá, jako pro sebe méně nebezpečné.


Další díly:
  1. Čestné slovo
  2. Co je a co není psycholog
  3. Agrese a frustrace
  4. Čtení myšlenek
  5. Máme si všímat věcí kolem sebe?
  6. Proč je důležitá sebeláska
  7. Nezávislost
  8. Rodinné přesahy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *