Ceník služeb

Psychologické služby je možno hradit hotově (příjmový doklad) nebo také  bezhotovostně (převodem mezi bankovními účty, platební kartou, G-Pay a pod.)

L. Smékal

V ceníku uvádím běžné ceny, respektive jejich rozsah. Ve své odborné práci vždy preferuji individuální přístup a stejný postoj mám i k dojednávání cen za poskytované služby.
V případě zájmu o konkrétní a bližší informace mne neváhejte kontaktovat – KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Terapie a poradenství

služba základní cena
Jednorázová individuální  konzultace (cca 60 minut)

 • Při nutnosti opakovaných setkání možná sleva dohodou.
 • Senioři, studenti /po dohodě/ sleva až 400,- Kč)
900,- Kč
Jednorázová párová nebo rodinná konzultace (základní sazba za hodinovou konzultaci – dle složitosti) 900,- až 1 000,- Kč
Skupina osobního rozvoje

 • 10 -20 setkání po 3 hodinách
200,- Kč/hod.
Výcvikové skupiny 

 • cena vždy na základě individuální dohody dle délky a zaměření
1000 Kč – 1500,- Kč/hod

za celou skupinu

U klientů ve významné finanční tísni mohou být ceny stanoveny na základě individuální dohody.

U konzultací obzvláště složitých, časově či jinak náročných mohou být ceny na základě dohody být vyšší než základní sazby v ceníku.

V případě požadavků na nadstandardní či nestandardní přístup (např. přednostní termín konzultace, konzultace na specifickém místě, konzultace v jiném, než českém jazyce, či další specifické podmínky) může být k základní sazbě připočítán příplatek za nadstandard (dle dohody předem).

Mediace

Hodinová mediace

 • cena se může lišit podle náročnosti mediace
 • cena je vždy dojednána individuálně
1200 Kč – 2000,- Kč/hod

Supervize

Individuální supervize (45 minut)

 • cena se může lišit podle náročnosti supervize
 • cena je vždy dojednána individuálně
900 Kč – 1100,- Kč
Skupinová supervize (45 minut)

 • cena se může lišit podle náročnosti supervize a počtu účastníků
 • cena je vždy dojednána individuálně
1000,-Kč – 1500,-Kč

Diagnostika

Odborná psychodiagnostická činnost

 • Vlastní odborné vyšetření, posouzení
 • Zpracování výsledků a jejich odborná interpretace
 • Vyhotovení odborné zprávy, posudku

Ceny jsou stanovovány dle náročnosti konkrétního vyšetření.

500,- Kč /hod.
standardní cena