NĚCO MÁLO O MNĚ

 • studium psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (promoce 1975) a postgraduální studium na Univerzitě Komenského Bratislava (1981)
 • psychoterapeutický výcvik SUR, Česká lékařská společnost, psychoterapeutická sekce, Praha
 • odborné stáže v USA: rodinna terapie na Mountlake Institute Seattle USA 1992, stáž bioenergietiky na Elysium Institute, Santa Monica, USA 1992
 • odborná psychologická praxe od roku 1975, praxe v rodinné a vztahové terapii od roku 1978, přes 10 let vrcholový manažer v oblasti sociálních služeb
 • privátní praxe psychologická, terapeutická, supervizní a lektorská od roku 1995
 • filmová a divadelní tvorba, např. spoluautor scénářů k filmům Díra u Hanušovic a Kvarteto, k divadelnímu představení Honey ve spolupráci s Miroslavem Krobotem.

Mgr. Lubomír Smékal

Smékal v číslech

Zahájení odborné praxe
1975
Roky práce s rodinou a vztahy
40
Počet nominací na Českého lva
2

Co mi jde a co ne

Zájem a empatie
86%
Akademičnost
21%
Zkušenosti z praxe
94%
Věštění a nálepkování
9%

MOJE NABÍDKA SLUŽEB

PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ

 • pomoc při zvládání osobních problémů (individuální terapie)
 • pomoc při řešení partnerských problémů a krizí (manželská, párová terapie, problémy navazování partnerských vztahů, rodinná terapie)
 • mediace řešení problémů v předrozvodové, rozvodové a porozvodové situaci
 • podpůrná psychoterapie při zvládání a prevenci somatických onemocnění (viz texty)

Termín setkání je vždy nutno dojednat předem.

SKUPINOVÉ TERAPIE A SETKÁNÍ

 • skupiny osobního rozvoje
  (především rozvoj vlastních možností řešení problémů, které nás trápí a komplikují nám život)
 • skupinová terapie
 • výcvikové skupiny zaměřené na získání specifických sociálních dovedností
  (například navazování a udržení si partnerských vztahů, umění sebeprosazování a sebeprezentace...)
 • podpora samořídících skupin

Skupiny vedu ve spolupráci s PhDr. Ludmilou Piňosovou, Brno, popřípadě s jinými odbornými kolegy.

PSYCHODIAGNOSTIKA A ZNALECKÉ POSUDKY

 • možnost vyšetření pomocí psychodiagnostických metod a vypracování zprávy
 • vyšetření žadatelů o příbuzenskou pěstounskou péči a žadatelů o osvojení dítěte partnera/partnerky
 • příprava na výběrová řízení
 • znalecké posudky z odvětví psychologie

Termín vyšetření je vždy nutno dojednat předem.

SUPERVIZE

Nabízím vedení supervize v sociální oblasti, a to:

 • individuální
 • skupinové

Poskytuji také supervize odborných či pracovních týmů v jiných oblastech působnosti.
Například týmy pedagogů, zdravotnických pracovníků, neziskových organizací apod.

Supervizní  skupiny mohu vést vedu ve spolupráci s jinými odbornými kolegy.

MEDIACE

(vede mediátorka PhDr. Ludmila Piňosová akreditovaná u Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení)

 • Mimosoudní řešení konfliktů:
 • v oblasti rodinných a sousedských vztahů
 • konflikty související se svěřením dětí do výchovy, s výchovou dětí (kontakty dětí s rodiči) v průběhu manželství, v době rozchodu (rozvodu) manželství a po rozvodu rodičů
 • problémy vztahující se k majetkovému vypořádání manželů
 • spory v oblasti majetkové aj.

KONTAKT

KDE MNE NAJDETE?

Kontaktní údaje

Poradna a příjem klientů:
Žerotínovo náměstí 4, 779 00 Olomouc

Sídlo firmy, korespondence:
Žerotínovo náměstí 8, 779 00 Olomouc

 +420 603 248 178
lsmekal@gmail.com

 10622811

Napište mi!
Nejnovější na blogu

Způsoby platby:

Platby v hotovosti přijímáme do 31. 12. 2020. Od 1. 1. 2021 budou možné jen bezhotovostní platby (faktura, platební karta,… <číst celé>

Rozhovor v ČRo 2 – Větrník

Změna plateb za služby od 1. ledna 2021

Od 1. ledna 2021 bude možno psychologické služby hradit pouze bezhotovostně (bezhotovostním převodem mezi bankovními účty, platební kartou…) L. Smékal

Více článků