NĚCO MÁLO O MNĚ

 • studium psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (promoce 1975) a postgraduální studium na Univerzitě Komenského Bratislava (1981)
 • psychoterapeutický výcvik SUR, Česká lékařská společnost, psychoterapeutická sekce, Praha
 • odborné stáže v USA: rodinna terapie na Mountlake Institute Seattle USA 1992, stáž bioenergietiky na Elysium Institute, Santa Monica, USA 1992
 • odborná psychologická praxe od roku 1975, praxe v rodinné a vztahové terapii od roku 1978, přes 10 let vrcholový manažer v oblasti sociálních služeb
 • privátní praxe psychologická, terapeutická, supervizní a lektorská od roku 1995
 • filmová a divadelní tvorba, např. spoluautor scénářů k filmům Díra u Hanušovic a Kvarteto, k divadelnímu představení Honey ve spolupráci s Miroslavem Krobotem.

Mgr. Lubomír Smékal

Smékal v číslech

Zahájení odborné praxe
1975
Roky práce s rodinou a vztahy
40
Počet nominací na Českého lva
2

Co mi jde a co ne

Zájem a empatie
86%
Akademičnost
21%
Zkušenosti z praxe
94%
Věštění a nálepkování
9%

MOJE NABÍDKA SLUŽEB

PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ

 • pomoc při zvládání osobních problémů (individuální terapie)
 • pomoc při řešení partnerských problémů a krizí (manželská, párová terapie, problémy navazování partnerských vztahů, rodinná terapie)
 • mediace řešení problémů v předrozvodové, rozvodové a porozvodové situaci
 • podpůrná psychoterapie při zvládání a prevenci somatických onemocnění (viz texty)

Termín setkání je vždy nutno dojednat předem.

SKUPINOVÉ TERAPIE A SETKÁNÍ

 • skupiny osobního rozvoje
  (především rozvoj vlastních možností řešení problémů, které nás trápí a komplikují nám život)
 • skupinová terapie
 • výcvikové skupiny zaměřené na získání specifických sociálních dovedností
  (například navazování a udržení si partnerských vztahů, umění sebeprosazování a sebeprezentace...)
 • podpora samořídících skupin

Skupiny vedu ve spolupráci s PhDr. Ludmilou Piňosovou, Brno, popřípadě s jinými odbornými kolegy.

PSYCHODIAGNOSTIKA

 • možnost vyšetření pomocí psychodiagnostických metod a vypracování zprávy
 • vyšetření žadatelů o příbuzenskou pěstounskou péči a žadatelů o osvojení dítěte partnera/partnerky
 • příprava na výběrová řízení

Termín vyšetření je vždy nutno dojednat předem.

SUPERVIZE

Nabízím vedení supervize v sociální oblasti, a to:

 • individuální
 • skupinové

Poskytuji také supervize odborných či pracovních týmů v jiných oblastech působnosti.
Například týmy pedagogů, zdravotnických pracovníků, neziskových organizací apod.

Supervizní  skupiny mohu vést vedu ve spolupráci s jinými odbornými kolegy.

MEDIACE

(vede mediátorka PhDr. Ludmila Piňosová akreditovaná u Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení)

 • Mimosoudní řešení konfliktů:
 • v oblasti rodinných a sousedských vztahů
 • konflikty související se svěřením dětí do výchovy, s výchovou dětí (kontakty dětí s rodiči) v průběhu manželství, v době rozchodu (rozvodu) manželství a po rozvodu rodičů
 • problémy vztahující se k majetkovému vypořádání manželů
 • spory v oblasti majetkové aj.

KONTAKT

KDE MNE NAJDETE?

Kontaktní údaje

Poradna a příjem klientů:
Žerotínovo náměstí 4, 779 00 Olomouc

Sídlo firmy, korespondence:
Žerotínovo náměstí 8, 779 00 Olomouc

 +420 603 248 178
lsmekal@gmail.com

 10622811

Napište mi!
  Nejnovější na blogu

  Způsoby platby:

  Platby je možno provádět v hotovosti i bezhotovostně  (faktura, platební karta, …).

  Rozhovor v ČRo 2 – Větrník

  Řešení bez obviňování

  ??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!! ŘEŠENÍ BEZ HODNOCENÍ A OBVIŇOVÁNÍ:   Záznam nezaujatého cíleného pozorování označené situace, označených událostí (L. Smékal, 2017) Popište co nejpodrobněji své… <číst celé>

  Více článků