O mně

Mgr. Lubomír Smékal


 • psycholog
 • psychoterapeut
 • manželský a rodinný terapeut
 • supervizor
 • filmový a divadelní tvůrce

Vzdělání

 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc – psychologie (absolvoval roku 1975)
 • Postgraduální studium na Univerzitě Komenského Bratislava (1981)
 • SUR Česká lékařská společnost, sekce psychoterapeutická Praha (400 hodin) – dlouhodobý výcvik ve skupinové terapii

Odborné stáže

 • Rodinná terapie Mountlake Institute Seattle USA 1992
 • Stáž v Elysium Institute, bioenergetika, Santa Monica, USA – aquabioenergetika 1992

…a dlouhá řada dalších krátkodobých kurzů a výcviků.

Praxe:

 • psycholog práce ZPA Praha Nusle (1975-1977)
 • manželský a rodinný poradce Manželská poradna Olomouc (1978-1995), později přejmenovaná na Poradna pro rodinu Olomouc
 • výhradně soukromá psychologická praxe (1995-2000),
 • ředitel a psycholog Poradny pro rodinu Olomouc, následně Poradny pro rodinu Olomouckého kraje a pak Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje (2000-2010)
 • soukromá psychologická praxe (2011 – dosud)

Mimoto jsem akreditovaný supervizor.

Publikační činnost:

 Rodinné mapy, Olomouc 1992, Velká hra, Olomouc 1996, Scénář ke krátkému filmu Gambleři, ZZIP Olomouc 1997,Pomáhající profese DROM Brno 2003, Komunikace DROM Brno 2003, Rodinná mediace in Sborník příspěvků z Konference k 10. výročí Mezinárodního roku rodiny Olomouc 2004, Psychologie a pomáhající profese, PPŠ-Institut celoživotního vzdšlávání Přerov, s.r.o., řada dalších časopiseckých článků, esejí, příspěvků ve sbornících z odborných konferencí a rozhlasových projektů (např. pravidelná relace “Minuta pro tebe”).

Lektorská činnost, supervize, výuka:

Výcvikové programy pro učitele, programy primární prevence sociálně patologických jevů pro mládež – Aisa (společně s Mgr. Petrem Hrochem, Dr. Etel Smékalovou a Dr. Lenkou Holou), výcvikové programy pro psychology, programy pro Open Society Fundation Praha (Drop-out Karviná), programy pro Člověk v tísni – společnost při ČT Praha v.p.s. (výcvik pracovníků pomáhajících profesí, program pro Okresní úřad Olomouc a Úřad města Olomouce – výcvik pracovníků IZS (společně s Mgr. Petrem Hrochem), ve spolupráci s ÚP Opava a Okresním úřadem Opava opakovaně realizace akreditovaného výcvikového programu „Schoolwalker“, lektor a patron výcvikové dílny DILPRAP pro manželské a rodinné poradce (společně s Dr. Ivanou Veltrubskou), terapeuty a sociální pracovnice, programy výcviku terénních pracovníků DROM Brno, výcvik supervizorů v sociálních službách – Zlínský kraj, supervize pro Elim Opava, Eurotopia Opava, Fond ohrožených dětí Opava, Charita Šumperk, pracovníci SPOD Olomouc, DD Olomouc Chvalkovice, Armáda spásy Přerov, Klíč Olomouc, DDČervenka a Litovel, Nový prostor, Pečovatelská služba Olomouc, supervize inspektorů kvality v sociálních službách ČR, Skupiny osobního rozvoje v Olomouci a Brně s Dr. Ludmilou Piňosovou, Sebezkušenostní výcvik pro muzikoterapeuty s Dr. L. Piňosovou, Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích s Dr. L. Piňosovou (EDUCO Krnov), výuka předmětu manželské a rodinné poradenství na katedře psychologie FF-UP Olomouc.

Lektor výcviku SUPERVIZORU Hestia, z.ú. a SUPERVIZOR zaměřený na supervize pracovníků v pomáhajících profesích.

V roce 2019 ukončil svoji soudněznaleckou činnost!