Řešení bez obviňování

??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ŘEŠENÍ BEZ HODNOCENÍ A OBVIŇOVÁNÍ:

 

Záznam nezaujatého cíleného pozorování označené situace, označených událostí

(L. Smékal, 2017)

Popište co nejpodrobněji své pozorování označené situace, události (událostí). Vraťte se v duchu k těmto událostem (k pocitům, emocím, myšlenkám, k hodnocení, uvědomovaným postojům a tendencím k jednání…) a znovu na ně pohlížejte z pozice nestranného pozorovatele. Pokuste se nehodnotit, „jen“ popisovat!!! Všímejte si všech osob, které se těchto událostí účastnili a to jak aktivně, tak i pasivně. Pozorujte i sama (samu) sebe.

  1. Jak tyto události začaly a kdy, v jaké situaci, co jim předcházelo…? (Ne „proč začaly, vznikly, NEHLEDEJTE PŘÍČINY!!!“)

  2. Jaký byl vývoj událostí? Jaké byly jednotlivé kroky, kterými se události vyvíjely a kdo byl nositelem těchto kroků? (NEHODNOŤTE a NEHLEDEJTE PŘÍČINNÉ SOUVISLOSTI, NEHLEDEJTE VINU!!!)

  3. Co dělali jednotliví účastníci této situace? (Nezapomínejte na sebe!) NEHODNOŤTE!!!

  4. Pozorujte a popište své prožívání a své emoce, které jste v souvislosti s těmito událostmi, s chováním účastníků těchto událostí a svým chováním prožívali a k čemu vás tyto emoce vedly (vyzývaly, nutily…). NEHODNOŤTE! Uvědomte si, že můžete poodstoupit a být v roli pozorovatele, který své emoce a tendence pozoruje z venčí, ale není ztotožněný se svými emocemi (MŮŽEME BÝT SOUČASNĚ AKTÉREM, PROŽÍVAJÍCÍM I POZOROVATELEM!!!)

  5. Pozorujte a popište v co označené události vyústily? Jaká je současná situace? NEHODNOŤTE!!!

  6. Daří se vám svobodně pendlovat mezi pozicí prožívajícího a pozorovatele nebo se vám nedaří poodstoupit od svých emocí a prožívání a stát se na chvíli nezaujatým a nezávislým pozorovatelem? (Pokud se vám to nedaří, zkuste se zamyslet nad tím, co vám v tom skutečně brání. NEPOVINNÉ, ALE UŽITEČNÉ! )

  7. Jaké jste měli další varianty SVÉHO chování v dané situaci? Co jste mohli dělat jinak a jak? NEHODNOŤTE, POUZE POJMENUJTE DALŠÍ VARIANTY (možnosti) SVÉHO CHOVÁNÍ BEZ TOHO, ŽE BYSTE HLEDALI LEPŠÍ VARIANTY!!! (Nezaměřujte se ani na úvahy, k čemu by různé varianty vašeho chování vedly, kdybyste je použili.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *