Taktika Aikido: Humor a pokora.

Tento článek je část seriálu Aikido v terapii

Článek je částí seriálu Aikido v terapii

Odlehčování a smysl pro humor:

 

S paradoxním přístupem souvisí i odlehčování a humor. Pokud se aikidistovi (mediátorovi, vyjednávači…) podaří, aby se útočník zasmál, naruší výrazně jeho původní koncepci útoku a činí ho tak přístupnějšího dohodě.

Kromě toho smích také znamená příjemné osvěžení ve “smrtelně vážné situaci” a má tak významný psychohygienický efekt. V humorných situacích budeme i my připadat našemu oponentovi jako lidštější a tím i méně ohrožující.

Nevyvyšování se:

Aikidista  nepřistupuje k vyzyvateli příliš sebevědomě a v postavení, které ve vyzyvateli vzbuzuje obavu či strach. Spíše vystupuje uvolněně a někdy až mírně poníženě, protože takové chování příliš nenaráží na odpor (není provokující). Ze strany útočníka může častěji docházet k podcenění aikidisty, který vyjadřuje skromnost a nesnaží se získat si za každou cenu respekt. Tato pozice dává aikidistovi větší manévrovací prostor a navíc umožňuje vyzyvateli, aby si sám interpretoval svoji případnou změnu jako “svoji zásluhu”, jako něco, co on sám také chtěl.

To, co bylo uvedeno v předcházejícím odstavci samozřejmě platí i pro situace vyjednávání. Při snaze budit dojem vycházíme z emocí, které souvisejí s našim sebeobrazem a naznačují, že se nám nepodařilo zcela získat vnitřní harmonii, a že jsme tudíž zranitelnější.

Nevyvyšování se, neusilování o sebeprosazení, o získání respektu, o zaujmutí dominantní role, která umožňuje silový tlak na oponenta neznamená, že jsme slabí. Naopak, zůstat v pozadí, ve “one – down” pozici, vyžaduje často mnohem větší sílu a oponentovi neposkytuje tolik důvodů k defenzivnímu jednání a zvyšuje tak pravděpodobnost dosažení dohody a harmonie.

 

Velmi krátký závěr seriálu:

Jako závěr použiji parafrázi cílů aikidó:

Cílem vyjednávání (poradenské či terapeutické intervence) není primárně porazit a zničit oponenta (klienta), ale dosáhnout harmonie.

 

 


Další díly:
 1. AIKIDÓ jako model strategie terapeutické a poradenské intervence
 2. Co je AIKIDÓ a jeho základní cíle
 3. Využití principů AIKIDO v pomáhající profesi
 4. Tři strategie
 5. Kosmologie, KI a princip harmonie
 6. Základní principy AIKIDO
 7. Systémový pohled v AIKIDO
 8. Taktika Aikido: Rozpoznání útoku
 9. Taktika Aikido: Reagování s předstihem
 10. Taktika Aikido: Soulad
 11. Taktika Aikido: Rozšíření
 12. Taktika Aikido: Paradox a neočekávané
 13. Taktika Aikido: Humor a pokora.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *