Řešení bez obviňování

Publikováno KomentovatV rubrice Nezařazené, Psychologie, Smékalův blog

??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!! ŘEŠENÍ BEZ HODNOCENÍ A OBVIŇOVÁNÍ:   Záznam nezaujatého cíleného pozorování označené situace, označených událostí (L. Smékal, 2017) Popište co nejpodrobněji své pozorování označené situace, události (událostí). Vraťte se v duchu k těmto událostem (k pocitům, emocím, myšlenkám, k hodnocení, uvědomovaným postojům a tendencím k jednání…) a znovu na ně pohlížejte z pozice nestranného pozorovatele. Pokuste se nehodnotit, „jen“… <číst celé>

Rodinné přesahy

Publikováno KomentovatV rubrice Psychologie
Tento článek je část seriálu Český rozhlas (fejetony)

To, jací jsme a jak se chováme ve svých vlastních vztazích a rodinách, které zakládáme, je zpravidla hodně silně ovlivněno naší zkušeností, kterou jsme učinili v rodině, ve které jsme vyrůstali a zráli. Ať chceme nebo ne, ovlivňuje nás chování našich rodičů víc, než si mnohdy přejeme. Rodiče jsou pro nás jakýmsi modelem, ke kterému se… <číst celé>

Nezávislost

Publikováno KomentovatV rubrice Psychologie
Tento článek je část seriálu Český rozhlas (fejetony)

V dětství jsme závislí na rodičích a dalších dospělých a celkem samozřejmě tuto skutečnost přijímáme. Je to závislost, která nás ochraňuje, a která nám přináší mnoho výhod. Když začneme dospívat máme pocit, že to není zas až tak pořádku, a že bychom měli být nezávislejší a samostatnější a začneme se bouřit. (Většinou s tím musíme začít my… <číst celé>

Proč je důležitá sebeláska

Publikováno KomentovatV rubrice Psychologie
Tento článek je část seriálu Český rozhlas (fejetony)

         Dnes bych se rád pokusil vysvětlit, proč je důležitá sebeláska a proč bychom se měli učit mít rádi sami sebe. V životě se nutně setkáváme s lidmi příjemnými, ale i takovými, kteří nám jsou od prvního setkání protivní. Většinou se neusmívají, jsou jakoby pořád před něčím na pozoru a obtížně a neuměle projevují své city vůbec.… <číst celé>

Máme si všímat věcí kolem sebe?

Publikováno KomentovatV rubrice Psychologie, Společnost
Tento článek je část seriálu Český rozhlas (fejetony)

Máme na vybranou. Buď si budeme všímat věcí, které jsou kolem nás a bude nás zajímat, jestli se k sobě chováme s ohledem a slušně, Jestli ti „zodpovědní“ rozhodují odpovědně nebo nikoli, jestli sledují prospěch společnosti nebo pouze svůj vlastní. Také si ovšem můžeme zvolit postoj mrtvého brouka a nic z toho prostě nevidět nebo si toho prostě… <číst celé>

Čtení myšlenek

Publikováno KomentovatV rubrice Psychologie
Tento článek je část seriálu Český rozhlas (fejetony)

V komunikaci s jinými lidmi se často dopouštíme řady prohřešků, které nám mohou skutečné dorozumívání narušovat. Často si těchto úskalí ani nevšimneme a neuvědomíme si je. Jedním z takových komunikačních zádrhelů je např. tzv. čtení myšlenek. Pokud nám myšlenky čte věštec nebo psycholog, tak se to dá vydržet, protože to od těchto osob očekáváme a někdy jim za… <číst celé>

Agrese a frustrace

Publikováno KomentovatV rubrice Psychologie
Tento článek je část seriálu Český rozhlas (fejetony)

Řada výzkumů ukazuje propojenost mezi frustrací a agresí. Frustrací se rozumí něco jak překážka při dosahování cíle, který je pro nás významný. Studie, o kterých hovořím tvrdí, že frustrace vždy směřuje k určité formě agrese a každá agrese je navozena frustrací. To jsou tvrzení, se kterými se je možno, i na základě každodenní zkušenosti, ztotožnit. Důležité… <číst celé>

Fáze vztahu (L. Smékal 2007 – poznámky určené studentům psychologie)

Publikováno KomentovatV rubrice Psychologie, Smékalův blog

Úvodní fáze vztahu (namlouvání)​: ● Charakteristika fáze: Fáze zamilovanosti, okouzlení, kdy partnera zpravidla plně přijímáme, zaměřujeme se na vnímání a zpravidla vnímáme především to pozitivní, negativní stránky podceňujeme, podceňujeme případné obavy a varovné signály. V této fázi mají partneři pocit „jedna duše, jedno tělo“, naprostého porozumění, objevují na sobě především podobnosti… ● Úkoly této fáze… <číst celé>

Gambling – hráčství jako problém

Publikováno KomentovatV rubrice Psychologie, Smékalův blog

Mgr. Lubomír Smékal, Olomouc Co je to gambling?   Gambling je výraz, který je převzat z angličtiny a je ho možno překládat jako hraní, hráčství, hazardní hráčství, karban, případně také jako chorobné, nutkavé hráčství. Používá se především tam, kde máme co do činění s člověkem nebo lidmi, kteří propadli hazardní hře, ke hraní jsou vnitřně… <číst celé>

Žal a smrt očima manželského poradce

Publikováno KomentovatV rubrice Psychologie, Smékalův blog

Lubomír Smékal, Ludmila Piňosová (2010)   Manželský poradce se ve své práci setkává s nějakou podobou žalu téměř každodenně. Lidé přicházejí se žalem akutním, vyvolaným náhlou ztrátou jistoty a důvěry v sebe sama, ve vztahu k partnerovi  nebo již přímo  zdrceni a destabilizováni ztrátou partnera. Ta je  u našich klientů způsobena jen zřídka smrtí, ale… <číst celé>

Co dělat, když nám do rodiny příliš zasahují rodiče některého z partnerů?

Publikováno KomentovatV rubrice První psychologická pomoc, Psychologie, Smékalův blog
Tento článek je část seriálu První psychologická pomoc

  Tuto situaci by měl vždy řešit výhradně syn nebo dcera daných rodičů!   Snažte se domluvit s rodiči jasná a jednoduchá pravidla vzájemných kontaktů a vytýčit si jasné hranice mezi naší novou rodinou a rodinou rodičů. Rodiče by neměli mít volný přístup do vašeho bytu (bez předchozí domluvy).   Braňte se prolínání hospodaření vaší… <číst celé>