Ceník služeb

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Od 1. ledna 2021 bude možno psychologické služby hradit pouze bezhotovostně (do tohoto data přijímáme také platby v hotovosti-příjmový doklad):

a) bezhotovostním převodem mezi bankovními účty nebo b) platební kartou případně c) G -Pay a pod.
L. Smékal

V ceníku uvádím běžné ceny, respektive jejich rozsah. Ve své odborné práci vždy preferuji individuální přístup a stejný postoj mám i k dojednávání cen za poskytované služby.
V případě zájmu o konkrétní a bližší informace mne neváhejte kontaktovat – KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Terapie a poradenství

služba základní cena
Jednorázová individuální  konzultace (cca 50 – 60 minut)

 • Při nutnosti opakovaných setkání možná sleva dohodou.
 • Senioři, studenti /po dohodě/ sleva až 300,- Kč)
700,- Kč
Jednorázová párová nebo rodinná konzultace (základní sazba)

 • Při nutnosti opakovaných setkání možná sleva dohodou.
800,- Kč
Skupina osobního rozvoje

 • 10 -20 setkání po 3 hodinách
200,- Kč/hod.
Výcvikové skupiny 

 • cena vždy na základě individuální dohody dle délky a zaměření
800 Kč – 1500,- Kč/hod

pro celou skupinu

U klientů ve významné finanční tísni mohou být ceny stanoveny na základě individuální dohody.

U konzultací obzvláště složitých, časově či jinak náročných mohou být ceny na základě dohody být vyšší než základní sazby v ceníku.

V případě požadavků na nadstandardní či nestandardní přístup (např. přednostní termín konzultace, konzultace na specifickém místě, konzultace v jiném, než českém jazyce, či další specifické podmínky) může být na základě dohod z základní sazbě připočítán příplatek za nadstandard.

 

Mediace

Hodinová mediace

 • cena se může lišit podle náročnosti mediace
 • cena je vždy dojednána individuálně
900 Kč – 1500,- Kč/hod

 

Supervize

Individuální supervize (45 minut)

 • cena se může lišit podle náročnosti supervize
 • cena je vždy dojednána individuálně
600 Kč – 900,- Kč
Skupinová supervize (45 minut)

 • cena se může lišit podle náročnosti supervize a počtu účastníků
 • cena je vždy dojednána individuálně
900,-Kč – 1200,-Kč

 

Diagnostika

Odborná psychodiagnostická činnost

 • Vlastní odborné vyšetření, posouzení
 • Zpracování výsledků a jejich odborná interpretace
 • Vyhotovení odborné zprávy, posudku

Ceny jsou stanovovány dle náročnosti konkrétního vyšetření.

400 Kč – 500,- Kč /hod.
standardní cena